Jüdisches Leben in EuropaMit der Hilfe des Himmels

Promises - endlich auf Video!


 

[ENGLISH] [GERMAN] [ARABIC]

טורקיה מארחת שיחות אזוריות על מאבק בשפעת העופות

ג'ודי סיגל איצקוביץ' *

איסטנבול – גורמים רשמיים ישראלים, ירדנים ופלסטיניים מתחום שירותי הבריאות והווטרינריה נפגשו החודש באיסטנבול כדי לדון בשיתוף פעולה אזורי ודו-צדדי למאבק בשפעת העופות.

מאז עלתה שפעת העופות לכותרות באיזור הים-התיכון, בראשית אוקטובר, כבר התקיימו מפגשים ירדנים-ישראלים וישראלים-פלסטיניים. אך זו היתה פגישה ראשונה שבהם השתתפו מומחים משלושת הצדדים.

הצוותים ניסחו המלצות לשיתוף פעולה ותיאום בבקרה על המגפה, העברת אינפורמציה לגבי סיכונים, חיסונים, הכשרה, מחקר ותנועת אנשים וסחורות, לפני פריצה אפשרית של המגפה ובמהלכה.

הדיונים הם צעד ראשון לקראת ניסוח תוכנית תת-אזורית של שלושת הצדדים. המומחים נפגשו בחסות השותפות המזרח-תיכונית לפיקוח על מחלות מידבקות (MECIDS), שמטרתה לשפר את יכולתן של אומות המזרח-התיכון להגיב למגיפות ולבנות אמון הדדי באמצעות שיתוף פעולה חוצה גבולות.

הקבוצה נוסדה על-ידי Search for Common Ground, אירגון עולמי לשינוי פני סיכסוכים, ועל ידי היוזמה הגלובלית לבריאות וביטחון NTI, המתמקדת בתיגבור הפיקוח, הזיהוי המוקדם והתגובה המהירה למחלות בעולם.

מאז 2002 מתמקדת MECIDS במגיפות המועברות באמצעות מזון, מציעה קורסי הכשרה רב-לאומיים לעובדי בריאות מכל המדינות המשתתפות, מקדמת מפגשים ויוצרת מערכת שיתוף מידע למשרדי הבריאות השותפים בה.

*ג'ודי סיגל איצקוביץ' היא כתבת ה"ג'רוזלם פוסט."
פורסם במקור ב"ג'רוזלם פוסט" ב- 15 בדצמבר 2005.
בקרו באתר העיתון ב- www.jpost.com

http://www.sfcg.org/cgnews
שירות החדשות CGNews מציע חדשות, מאמרי דעה, כתבות ופרשנויות של מומחים מקומיים ובינלאומיים, העוסקים בטווח רחב של נושאים הקשורים למזרח-התיכון.
hagalil.com 24-02-2004


DE-Titel
US-Titel
Books
 

מה אתם חושבים?

Copyright: hagalil.com / 1995...

haGalil onLine