Jüdisches Leben in EuropaMit der Hilfe des Himmels

Promises - endlich auf Video!


 

[ENGLISH]

מה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של מנהיגים דתיים?
השלום, ולא הסיסמאות הלאומניות!

רמי חורי, מאמר מערכת של ה"דיילי סטאר"

האפיפיור יוחנן פאולוס השני השמיע ביום חמישי קריאה נרגשת לשלום במזרח-התיכון, והדגיש כי "שארץ הקודש זקוקה לפיוס: סליחה ולא נקמה, גשרים ולא חומות." המלים, שנאמרו בעת פגישה עם ראש הממשלה הפלסטיני אחמד קריע, היו קולעות, ונאמרו בעתן. יש לציין, עם זאת, שאף כי הוותיקן משמיע מדי פעם קריאה לצדדים בסיכסוך הערבי-ישראלי ליישב את המחלוקות ביניהם ליד שולחן המשא ומתן, דברי התוכחה מעולם לא היו תקיפים מספיק, ולא הושמעו בתדירות מספקת כדי שתהיה להם השפעה של ממש.

אבל רומא לא היחידה שלא פעלה במרץ למען שלום הוגן בעתיד הקרוב: מנהיגים יהודים מוסלמים ויהודים תרמו לעניין עוד פחות.
קשה להבין כיצד אנשים מאמינים, ואנשי הדת שהשפעתם עליהם כה רבה, אינם רואים בשלום עדיפות עליונה. כל עוד נהרגים חפים מפשע צריכים הכמרים, השייחים והרבנים להתאחד בדרישה לשים קץ לטבח. תחת זאת, רבים מהם הרשו לעצמם לנהות אחר סיסמאות לאומניות ואף להתבטא באופן שיכול רק להחריף את המחלוקות הקיימות.
בתוך כל אחת מהקהילות יש אירגונים המנסים לאזן את הרטוריקה של הקיצונים, אבל הם זקוקים לעזרה בניסיונם להוכיח שהשלום אפשרי והסובלנות משתלמת. חלק ניכר מהסיוע הזה צריך לבוא מצד הנהגה חילונית טובה יותר, שתנסה להניח את היסודות להבנה ולא ללבות את להבות השינאה והמתיחות.

ולכן תפקידו של אחמד קריע מרכזי כל-כך. צדק האפיפיור שקרא לשני הצדדים הצדדים לשים קץ למעגל המחריד של אלימות נקמנית, ואף קרא לממשלת ישראל להפסיק את בניית החומה השנויה במחלוקת סביב (ובתוך) הגדה המערבית. אבל יתכן שהתפקיד החשוב ביותר הוא זה של הרשות הפלסטינית בראשות קריע. בטרם יוכלו הוא ועמיתיו לתבוע לעצמם סמכות מוסרית לבקש תמיכה מלאה יותר מצד מנהיגים דתיים, יש להם חובה ברורה להסדיר את ענייניהם.
המאבק עם ישראל החמיר את הבעיות הרבות מני ספור שאיתן מתמודדת הרשות הפלסטין, אבל שחיתות מבית וחוסר יעילות הם שהפכו את העם הפלסטיני לפגיע כל כך למשבר הסוציו-אקונומי הנוכחי.

לנשיא הפלסטיני יאסר ערפאת יש רקורד מזעזע בתחום הזה. אבל קריע עדיין יכול להוכיח את ערכו בכך שיפיק את המיטב מהמצב הנוכחי ויתכונן לאפשרויות שעשוי לזמן העתיד. יש לו זכות לבקש עזרה, אבל רק אם הוא מוכן לקבל עליו חלק ניכר מהנטל. הוא צריך להיות מוכן להשקיע את ההון הפוליטי שלו, בטרם יצפה ממישהו אחר לעשות זאת.

פורסם במקור ב"דיילי סטאר" ב- 13 בפברואר 2004
בקרו באתר העיתון ב- http://www.dailystar.com.lb/
מופץ על-ידי שירות CGNews
הפרסום אושר על-ידי בעלי הזכויות

http://www.sfcg.org/cgnews
שירות החדשות CGNews מציע חדשות, מאמרי דעה, כתבות ופרשנויות של מומחים מקומיים ובינלאומיים, העוסקים בטווח רחב של נושאים הקשורים למזרח-התיכון.
hagalil.com 24-02-2004


DE-Titel
US-Titel
Books
 

מה אתם חושבים?

Copyright: hagalil.com / 1995...

haGalil onLine