Jüdisches Leben in EuropaMit der Hilfe des Himmels

Promises - endlich auf Video!


 

What did you do today, to promote peace?

מה שהשכל הישר מכתיב

מאמר המערכת של הג'ורדן טיימס

שר החוץ מרוואן אל-מועשר חזר והבהיר מדוע ירדן רואה ב"חומת הביטחון" איום אמיתי על ממלכת ירדן וביטחונה. הוא פתח בהכרזה שירדן אינה מתנגדת להקמת החומה כשלעצמה, אך קבע שהקמתה נוגסת בעומק השטחים הפלסטיניים בגדה המערבית, והסביר כי יש לכך השלכות פוליטיות, כלכליות וביטחוניות עמוקות לגבי הפלסטינים והירדנים כאחד.

הקמת הגדר, כפי שירדן רואה זאת, תאלץ פלסטינים להגר לירדן בחיפוש אחר תנאי חיים טובים יותר, אחר יציבות, ביטחון וזכויות שנשללים מהם בגדה המערבית. נוסף על כך, החומה תחלק בסופו של דבר את השטחים הפלסטיניים לשלושה אזורים שונים ונפרדים, והדבר יחמיר עוד הרבה יותר את תנאי החיים המחרידים של הפלסטינים.

בינתיים, ממשלת שרון חודרת בכוח לעומק השטח הפלסטיני באמצעות המדיניות עתיקת היומין של הרחבה לא-חוקית של ההתנחלויות. פרויקט המעקב של "שלום עכשיו" אחר ההתנחלויות צוטט לאחרונה כאומר שבמהלך החודשים מרץ-מאי הורחבו שטחי ההתנחלויות היהודיות בגדה המערבית בכ-260 דונם. קבוצה זו, כמו קבוצות אחרות, מצהירה כי הסכמתה של ממשלת ישראל לבניית אלפי יחידות דיור חדשות בשלושת גושי התנחלויות הגדולים בגדה המערבית היא אמצעי להשתלט בכוח על עוד אדמות פלסטיניות לפני שייכפה עליה להקפיא את פעילות ההתנחלות.

התפתחויות כאלה עלולות לשים קץ לשאיפתם של הפלסטינים למדינה משל עצמם על אדמתם הלאומית. אין צורך לומר שברגע שתישלל מהפלסטינים סופית מדינה עצמאית, זה יאיים על האינטרסים הלאומיים של ירדן. וזו בדיוק הסיבה שירדן להוטה להביא לסיום בנייתה של החומה, שכשליש ממנה כבר הושלם.

על ישראל להטות אוזן לחששות של ירדן. אם לא תעשה כן, זה יתפרש כזלזול בהסכם השלום ששתי המדינות ראו בו נקודת מפנה ביחסי ישראל-ערב. ישראל צריכה להיות הראשונה להבין את עמדתה של ירדן בשאלת החומה. ירדן לא-יציבה ולא בטוחה תשחק לידיהם של אויבי השלום האזורי.

ישראל אינה יכולה להמשיך להתעלם מפחדיה האמיתיים של ירדן כפחדים לא-מציאותיים או מוגזמים. פתרונה של ירדן להקמת חומה שתספק את צורכיהם של כל הצדדים היא להקימה על גבולות 1967. התוואי הזה יספק את הביטחון שישראל מחפשת, וכן הזדמנות מציאותית ובת-קיימא לפלסטינים להקים להם מדינה משל עצמם. זה מה שמכתיב ההיגיון הישר, וישראל, יותר מכל מדינה אחרת, צריכה להיות הראשונה להבינו.

מקור: ג'ורדן טיימס, 2 באוגוסט ‏2004
בקרו באתר האינטרנט של העיתון ב:
http://www.jordantimes.com

http://www.sfcg.org/cgnews
שירות החדשות CGNews מציע חדשות, מאמרי דעה, כתבות ופרשנויות של מומחים מקומיים ובינלאומיים, העוסקים בטווח רחב של נושאים הקשורים למזרח-התיכון.
hagalil.com 24-08-2004


DE-Titel
US-Titel
Books
 

מה אתם חושבים?

Copyright: hagalil.com / 1995...

haGalil onLine