Jüdisches Leben in EuropaMit der Hilfe des Himmels

Promises - endlich auf Video!


 


INHOUDELIJK JAARVERSLAGEN SIVMO

Zoals bekend heeft de Stichting SIVMO twee doelstellingen:

Enerzijds het meer bekendheid geven aan het werk van Israelische vredesgroepen en mensenrechtenorganisaties in Nederland d.m.v. de uitgave van het blad 'De Brug' (i.s.m. de 'Joods-Palestijnse Dialoog') en het organiseren van informatieve bijeenkomsten.

Anderzijds het werven van fondsen in Nederland ten behoeve van bovengenoemde Israelische groepen.

Dit zijn continue activiteiten die jaar-in-jaar-uit spelen. Het varieert van het organiseren van informatieve bijeenkomsten tot het voorlichting geven aan organisaties. Een aantal van deze activiteiten willen we apart vermelden. Het gaat te ver om alle activiteiten in detail te vermelden.

Ook op het gebied van fondswerving gebeurt er te veel om dat tot in alle details op te sommen. In het algemeen kan er gezegd worden dat SIVMO een bemiddelende rol speelt tussen fondsen in Nederland en de vredesgroepen in Israel. Het gaat dan om plusminus tien fondsen en plusminus tien vredesgroepen.

ALGEMENE ACTIVITEITEN1996 

 • 18 februari: Forumdiscussie 'Na de moord op Rabin: schisma of verzoening?' met Hamzeh Kilani (Palestijnse imam in Utrecht), Ruben bar-Ephraim (rabbijn in Den Haag), Rob Simons (voormalig correspondent in Nederland) en Azza Karam (Egyptische onderzoekster) in De Balie in Amsterdam, I.s.m. Blanes, JPD (Joods-Palestijnse Dialoog) en Poale Zion (Vereniging van Socialistische in Nederland).

 • 11 april: Contacten en verspreiding van ons blad 'De Brug' bij de Nederlands-Arabische Kring.

 • 23 juni: Informatieve bijeenkomst rond het Israelische parlementslid Tamar Gozansky van het Democratisch Front voor Vrede en Gelijkheid in De Balie in Amsterdam I.s.m. Joods-Palestijnse Dialoog (JPD).

 • Contacten met BBO (Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking) i.v.m. samenwerkingsverband 'Maak de Vrede Mogelijk'..

ALGEMENE ACTIVITEITEN1997

 • 24 augustus: Informatieve bijeenkomst rond Adam Keller (lid van de vredesgroep Gush Shalom en redacteur van het blad 'The Other Israel') in De Rode Hoed in Amsterdam.

 • 15-16 september: Mede-organisator van de internationale conferentie 'Engendering the Peace Process' in Jeruzalem. Dit project door en met Israelische- en Palestijnse vrouwenorganisaties was een initiatief van de afdeling Vrouwen en Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de niet-gouvernementele organisaties ICCO, NOVIB, YWCA en SIVMO.

 • oktober: Voorlichting via verspreiden van het blad 'De Brug' op congres van Belgische docenten geschiedenis en aardrijkskunde op de universiteit van Brussel.

 • 13 oktober: Voorlichting via verspreiden van het blad 'De Brug' tijdens een bijeenkomst van de 'Vereniging Nederland-Palestina' in Den Haag.

 • 26 november: Informatieve bijeenkomst rond de Palestijnse arts en mensenrechten- en vredesactiviste Sumaya Farhat Nasser en de Israelische ex-generaal Meir Pa'il, in het Vakbondsmuseum in Amsterdam. I.s.m. Paole Zion en JPD.

 • 11 december: Informatieve bijeenkomst rond dr. Khaled Abu Zaid (voorzitter van 'Society of Physically Handicapped People in Gaza') in het Mozeshuis in Amsterdam.

 • Betrokken bij lobby van de Israelische vredesgroep Gush Shalom bij de Europese Commissie i.v.m. boycotactie van producten uit nederzettingen uit de bezette gebieden.

ALGEMENE ACTIVITEITEN 1996/1997

 • Regelmatige contacten/bijeenkomsten met de werkgroep PAIS in het kader van 'Maak het vredesproces mogelijk' van de Raad van Kerken.

 • Contacten/uitwisseling met Johannes Wiers stichting, Amnesty International, ICCO, Pax Christi, Vrienden van Nazareth, Poale Zion, Blanes, JPD, Neve Shalom.

 • Continu tripartite-overleg met de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Haella Stichting i.v.m. het verdelen van gelden onder Israelische vredesorganisaties.

 • Bijeenkomsten met de werkgroep Midden-Oosten van Groen Links.

 • Voorlichting over de problematiek in Israel/Palestina en het werk van de Israelische vredesgroepen aan lokale vredesgroepen in Amstelveen, Kennemerland, Enschede, Tilburg, Eindhoven, Harlingen, Deventer.

 • Regelmatig zenden van brieven aan Nederlandse kamerleden, ministeries, Israelische ambassade en Nederlandse media i.v.m. acties/protesten van Israelische vredesgroepen waar wij intensieve contacten mee onderhouden.

 • Contacten/uitwisselingen met diverse organisaties/tijdschriften, zowel in Nederland als in België.

 • Correspondentie/ondersteuning van lezers van 'De Brug' i.v.m. oproepen tot steun die wij in ons blad plaatsen voor de Israelische nucleair technicus Mordechai Vanunu die al elf jaar in eenzame opsluiting vastzit. Lezers van 'De Brug' corresponderen met hem en overleggen met ons.

 • Eerste contacten gelegd met 'Peace Now' in Israel i.v.m. een poging tot mogelijke samenwerking in de toekomst met 'Vrede Nu' in Nederland.

ALGEMENE FONDSWERVING 1996/1997

 • Naast de reguliere fondswerving voor de groepen in Israel, zijn er een aantal projecten die we speciaal willen vermelden:

 • In het kader van de hulp aan de 'Society of Physically Handicapped People in Gaza' spelen wij een actieve bemiddelende rol tussen het Liliane Fonds en de Society, hetgeen heeft geresulteerd in financiële ondersteuningen door het Liliane Fonds.

 • Ook hebben we contact gelegd tussen de Society en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Vertegenwoordiging in de bezette gebieden i.v.m. financiering van een groot revalidiecentrum in Gaza. Inmiddels is deze activiteit overgedragen aan de Stichting Kifaia.

 • SIVMO heeft een bemiddelende rol gespeeld tussen Hanitzotz Publishing House (zij geeft het blad Challenge uit en zij verleent steun aan minder bedeelde Palestijnse groepen binnen Israel) en Nederlandse fondsen als Stichting Kinderpostzegels, Bilance, Wilde Ganzen, Zusters van Liefde en Mama Cash. Inmiddels onderhouden zij succesvolle zelfstandige contacten.

 • SIVMO heeft in 1997 een substantieel bedrag verzorgd voor de opening van een tijdelijk kantoor in Hebron van de Israelische mensenrechtenorganisatie B'Tselem.

 • SIVMO heeft met de Belgische organisatie 'Solidarité Socialiste' i.s.m. donororganisaties in Frankrijk en België, via de Europese Gemeenschap in Brussel een driejarige financiering verzorgd voor de Israelische groep 'Care and Learning'.

 • Contacten met CNV en FNV i.v.m. de Israelische vredesgroep Kav La'oved, Workers' Hotline.

ALGEMENE ACTIVITEITEN1998

 • 31 januari: Aanwezig bij Gandhi-herdenking in Den Haag.

 • 18 mei: Betrokken bij een informatieve bijeenkomst van Amnesty International Nederland rond de Israelische mensenrechtadvocate Tamar Pelleg en directeur van B'Tselem, Eitan Felner, in het Mozeshuis in Amsterdam.

 • 19 mei: Betrokken bij informatieve bijeenkomst met Ahron Bregman (Israelisch auteur), Jihan El-Tahri (Palestijns auteur), Ronnie Naftaniël (CIDI) en Leila Jaffar (JPD) n.a.v. het verschijnen van het boek 'Israel en de Arabieren', georganiseerd door uitgeverij Het Spectrum en JPD.

 • Deelname aan LAW-conferentie in Israel.

ALGEMENE ACTIVITEITEN1999

 • Deelname aan ronde tafelconferentie BBO (januari).

 • Deelname aan Studium Generale Universiteit van Utrecht: lezingen over het Midden-Oosten.

 • 11 mei: Informatieve bijeenkomst georganiseerd met Uri Avnery.

 • mei: Deelname aan HAP-conferentie (The Hague Appeal for Peace).

 • Deelname aan conferentie `Residency Rights' in Utrecht.

 • Rondreis door Israel met een van de directeuren van een groot fonds, langs de door ons gesteunde organisaties.

ALGEMENE ACTIVITEITEN 2000

 • maart 2000: uitgave van de B'Tselem Jeruzalemkrant 'Onrecht in de Heilige Stad' (50.000 ex.) 

 • september: Oproep 'Geroofd Joods geld voor Israelische vredesbeweging'.

 • oktober: Met de verschijning van advertenties in verschillende kranten initieert SIVMO eind oktober de groep 'Een Ander Joods Geluid' die op 3 mei 2001 officieel een stichting wordt. 

ALGEMENE ACTIVITEITEN 2001

 • 14 januari: organisatie symposium 'Een Ander Joods Geluid' in partycentrum PAX, Amsterdam. Voorzitter: Ed van Thijn. Sprekers: Hajo Meyer, Rob Simons, Ido Abram, Theo de Graaf. 

 • 10 mei: officiële presentatie aan de pers van de stichting 'Een Ander Joods Geluid'. Tevens receptie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van SIVMO.

 • 20 mei: bijeenkomst met Gideon Levy (journalist van Ha'aretz).

 • 8 juni: i.s.m. 'Vrouwen in het Zwart' actie op het Spui in Amsterdam naar aanleiding van 34 jaar bezetting.

Voor reacties en vragen: sivmo@xs4all.nl

hagalil.com 26-09-2002

Books


DE-Titel
US-Titel

 
 
Refusenik Watch,
Refuse
Gush Shalom
New Profile
Shalom achshav
Taayush

[Hevenu Schalom
alenu!]

Radio Hebrew:
[
ZaHaL-WM]
[Kesher israeli]

Copyright: hagalil.com / 1995...

haGalil onLine